Videoanalyse til sikring af forlystelser

Sommerland Sjælland

Direktør Kåre Dyvekær

Vi bruger videoovervågning til at sikre vores gæster og vores personale.

I Sommerland Sjælland har vores gæster fri adgang til alle aktiviteter, også forlystelser som man selv skal betjene. Derfor har vi brug for professionel videoovervågning som kan registrere, tælle gæster og f.eks. stoppe aktiviteter hvor der er flere gæster end tilladt.

SeeSafe overtog vores gamle anlæg og har reetableret og udbygget det med helt ny teknologi og intelligent overvågning, som vi forventer os meget af i fremtiden.

Referencevideo Sommerland Sjælland