Videoanalyse

Med videoanalyse går konventionel videoovervågning fra at være et bagudrettet værktøj til at være et proaktivt redskab, som kan bruges aktivt i hverdagen.

Videoanalyse kan installeres på dit eksisterende videoovervågningssystem eller installeres direkte på en specialopgave. Se evt. mere under cases fra vores kunder.

Analyse er softwarebaseret og leveres som en selvstændig enhed eller installeres på en Windows server integreret med videoovervågningen. Flere af de største producenter af VMS (video management software) har indbygget videoanalyse i softwaren.

Et standard IP kamera har i dag simple analyser som kan reagere ved forskellige parametrer.

Se et udpluk af vores løsninger her

Områdesikring

Med eksisterende eller nye kameraer konfigurerer et virtuelt hegn omkring din ejendom.

Hvis uvedkommende træder ind på din matrikkel, så modtager vores kontrolcentral en alarm.

Videopatruljering

Vores PTZ (pan – tilt – zoom) kameraer kan konfigureres til at patruljere over både små og store områder.

Autotracking er en funktion hvor kameraet følger objekter i bevægelse.

Termisk perimetersikring

Med vores termiske kameraer kan vi sikre dit område i alt slags vejr.

Vi kan med analysen skelne mellem objekter, personer og biler.

Parkeringsløsning

Komplet parkeringsløsning til P-anlæg eller P-huse med nummerpladeregistrering, ledige p-pladser, P-system mv.

Persontælling

Med vores 3D kameraer kan vi tælle f.eks. kunder i en butik.

Vi kan også scanne over et større område og tælle forbipasserende.

Ansigtsregistrering

Med professionel ansigtsregistrering kan vi scanne forbipasserende.

Få en analyse om køn, alder og f.eks. etnisitet.

Forsvundet emne

Med videoanalyse kan vi detektere om der forsvinder et emne eller om der efterlades et emne.

Branddetektering

Med vores termiske kameraer kan vi detektere røg, temperatur og brand.

Få alarmer ved for høj varme eller ved røgudvikling.

Tidskompression ved playback

Måske kender du det at bruge lang tid på at skulle se playback for at finde det rette klip.

Med tidskompressionssoftware er opgaven løst.

Detektion af menneske

Med videoanalyse kan vi detektere objekter, mennesker og køretøjer.

Derudover kan vi fjerne “støj” fra motionoptagelse.

Menneskelige bevægelser

Skeleton analysen registrerer den menneskelige bevægelse.

Det kan bruges aktivt til at få alarmer eller give alarmer.

Detektion af ulykke

Skeleton analysen kan bl.a. detektere personer der falder eller er røget ud af sengen.

Det kan kombineres med radar for hjertelyd.

Anonymisering af personer

Med vores video specialsoftware kan vi anonymisere alle ansigter i både live og playback visning.

Få samtidig en rapport om alder og køn.