Branddetektering 2018-02-12T08:18:20+00:00

Termisk overvågning

Optimér brandsikkerheden med termisk overvågning via infrarøde kameraer

Brande og eksplosioner i forarbejdnings- og produktionsanlæg kan forårsages af mange antændelseskilder, der hverken kan ses med det blotte øje eller med traditionelle kameraer – og som derfor er svære at opdage, før ulykken er ude.

Med termisk overvågning og professionel software kan temperaturudviklingen i udsatte områder af produktionsprocesser, lagre og transportsystemer overvåges døgnet rundt, så der automatisk slås alarm eller igangsættes slukningsforanstaltninger, hvis temperaturen overstiger de tilladte værdier.

Vi skræddersyer en løsning til dig med strategisk placerede kamera, der automatik kan alarmere eller igangsætte processor.

Kontakt os