Videoanalyse 2018-02-08T21:32:22+00:00

SeeSafe tilbyder alle former for intelligent videoovervågning med analyse

Tælling i område

Analyse til at tælle antallet af personer samt opholdstid i virtuelle markerede områder. Feks. alarmering ved ophold i længere tid eller tilstedværelse af flere personer end tilladt.

Pengeautomat

Analyse til alarmering og signalering af en eller flere personer, som opholder sig inden for et virtuelt markeret område i længere tid end en defineret tid.

Fartregistrering

Analyse til estimering og indsamling af de gennemsnitlige hastigheder på køretøjer der passerer dobbelte virtuelle markedrede “porte”. F.eks alarmering ved højere eller lavere hastighed end forudbestemt eller gennemsnit.

Tælling af emner

Analyse til tælling og indsamling af antallet af interessante emner, der krydser virtuelle porte i en bestemt retning.

Ansigtsregistrering

Analyse til detektering eller registrering af tilstedeværelsen af ansigter inden for et virtuelt område.

Tælling

Analyse til tælling og indsamling af antallet af personer, der krydser virtuelle porte i en bestemt retning.

Hotzones / Adfærdsanalyse

Analyse til estimering og visualisering i farver på billedet og på et kort over zoner med højere eller lavere tilstedeværelse af personer inden for en forudbestemt tidsramme.

Indtrængen på område

Analyse til alarmering og signalering af indtrængen inden for et virtuel område (AreaEntrance) eller krydsning af virtuelle linjer i en bestemt retning (TripWire) af interessante emner.

Efterladt emne

Analyse til registrering og signalering af objekter, der efterlades uden opsyn inden for et virtuelt defineret område i længere tid end en forudbestemt tid.

Luskeri i område

Analyse til alarmering og signalering af emner af interesse, der forbliver inden for et virtuelt afgrænset område i længere tid end en forudbestemt tid.

Nummerpladeregistrering

Detektering og registrering af nummerplader. F.eks til registrering på område eller åbning af port mv.

Overfyldt område

Analyse til estimering og indsamling af procentdel af belægning af virtuelt område af emner af interesse. F.eks. til alarmering af kø foran kasseområde i butik og tilkald af mere personale.

Panik detektering

Analyse til tælling og indsamling af antal personer samt opholdstid inden for udvalgt virtuelt område. Alarmering ved pludselige ændringer i opsatte regler om antal personer mv.

Faldalarm

Analyse til alarmering og signalering hvis en person falder og forbliver på jorden i længere tid end en forudbestemt tid.

Røg og Ild

Analyse til detektering af røg / ild eller brand inden for udvalgt virtuelt område.

Stoppet køretøj

Analyse til alarmering og signalering af stationære køretøjer inden for et virtuelt udvalgt område i længere tid end en forudbestemt tid.

Stjålet objekt

Analyse til alarmering og signalering af objekter fjernet fra virtuelt udvalgt område. F.eks. et billede der stjæles fra væggen.

Ensretning

Analyse til alarmering og signalering af emner der bevæger sig mod en ikke tilladt retning inden for et virtuelt udvalgt område.