Torsdag den 28. maj vedtog folketinget den meget diskuterede lov om tv-overvågning

UDVIDET ADGANG TIL AT TV-OVERVÅGE

Tilbage i 2019 præsenterede regeringen en trygheds- og sikkerhedspakke, der skulle medvirke til at øge danskernes tryghed. Pakken indeholdt flere initiativer til at styrke overvågningen, blandt andet følgende seks initiativer i forbindelse med tv-overvågning:

  1. Tv-overvågning ved offentlige bygninger
  2. Udvidet adgang til kommunal og privat tv-overvågning
  3. Udvidet adgang til privat tv-overvågning
  4. Politiet styrker brugen af tv-overvågning
  5. Obligatorisk registrering af tv-overvågning
  6. Politiet får mulighed for at overtage tv-overvågning

Kommuner og private får nu lov at overvåge borgerne i det offentlige rum, og politiet må overtage private overvågningskameraer.

Torsdag den 28. maj 2020 vedtog folketinget den meget diskuterede lov om tv-overvågning, der giver politi, andre myndigheder og privat udvidet adgang til tv-overvågning, samt at politiet får lov til at ”overtage tv-overvågning med magt”. I loven er der store ændringer i hvem, hvor og hvordan man anvender tv-overvågning, og loven træder som ventet i kraft den 1. juli 2020.

Læs mere på folketinget hjemmeside her.

Beskrivelse af hvad initiativerne på tv-overvågningsområdet samlet blandt andet indeholder:

Udvidet kommunal videoovervågning: Fra 1. juli kan danske kommuner efter drøftelse med politidirektøren foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, med henblik på at fremme trygheden.

Myndigheder kan overvåge ved offentlige bygninger
: Alle offentlige myndigheder får udvidet mulighed for at videoovervåge foran offentlige bygninger. De må foretage tv-overvågning af arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader, når overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Myndigheder og private må overvåge arealer i nærheden: Bestemte private virksomheder og offentlige myndigheder kan overvåge offentlige arealer, som ligger op til 30 meter fra, hvor virksomheden eller myndigheden er placeret. F.eks. må detailbutikker overvåge områder, der ligger op til 30 meter fra butikkens indgange og facader. Tv-overvågning må dog kun ske, hvis overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Myndigheder og private skal registreres i politiets POLCAM-register: Det bliver obligatorisk for alle myndigheder, der bruger videoovervågning, at tilmelde sig politiets register over tv-overvågningskameraer, Polcam, så politiet lettere kan tilgå det.

Myndigheder kan beholde optagelser med personoplysninger i længere end 30 dage: Offentlige myndigheder og private, som tv-overvåger efter reglerne i loven, får i særlige tilfælde lov til at opbevare billed- og lydoptagelser med personoplysninger i længere end de nuværende 30 dage, som den tidligere tv-overvågningslov har tilladt. Optagelserne kan gemmes i mere end 30 dage, hvis det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om strafbart forhold.