Registrer dine overvågningskameraer

I Politiets Kameraregister kan du som virksomhed, offentlig myndighed, forening eller privat borger registrere, hvor du har etableret eller har brugsret over overvågningskameraer.

Obligatorisk registrering af videoovervågning til Politiet

Private virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger, mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, skal registrere deres allerede opsatte kameraer i Politiets Kameraregister senest den 1. september 2021. Derudover skal væsentlige ændringer også indberettes.

Nyetablerede kameraer, som er opsat efter den 1. juli 2021, skal registreres i Politiets Kameraregister senest 14 dage efter opsætning.

Her et hurtigt overblik og fakta:

  • Hvis du foretager videoovervågning af gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel, så skal du registrere.
  • Selvom du ikke er forpligtet, så vil Politiet meget gerne have din registrering.
  • Politiet får ikke adgang til din videoovervågning fordi du registrerer. Det giver dem blot et overblik over, hvor Politiet kan søge data, hvis de skal bruge det til opklaring.

Det er virkelig nemt at registrere din videoovervågning i POLCAM. Du følger nedenstående link hvor du skal igennem 4 step: https://politi.dk/tv-overvaagning/registrer-dine-overvaagningskameraerti.dk/kamera