Professionel tyverialarm

Vi sikrer mennesker og værdier

Markedets bedste og mest driftsikre tyverialarmer

Vagtordning i hele Danmark
24/7 kontrolcentral
Integration med video og ADK
Personsikkerhed og sporing
Tekniske alarmer
Cloudbaserede løsninger
Tågesikring
Op til højeste sikringsniveau
SPC / Vanderbilt
NOXsystems
Jablatron
Ajax Plus

Undgå indbrud og hærværk

Har du en sikringspolitik?

En sikringspolitik kan være med til at sætte indbrudssikringen i system.

En sikringspolitik vil typisk bestå af et sæt fælles værdier og hensigtserklæringer. På baggrund af de fælles værdier og hensigtserklæringer kan der udarbejdes vejledninger  og retningslinjer, som er nødvendige for virksomhedens forskellige områder.

Den kan blandt andet indeholde:

 • En sikringsansvarlig
 • Forsikring og sikringspolitik
 • En fyraftens tjekliste
 • Indbrud – hvad nu?

Lad os hjælpe dig videre. Alle vores teknikere er certificeret til installation af alarmsikring til højeste sikringsniveau, se herunder. Vi hjælper dig med regler og lovgivning, så du er dækket af din forsikring ved indbrud.

Kender du dit forsikringskrav?

Det er dit forsikringsselskab der bestemmer dit sikringsniveau / forsikringskrav. Et sikringskrav er både mekanisk og elektronisk. Som udgangspunkt har du altid et sikringskrav, så sørg for at undersøge dette.

Dit niveau fastlægges ud fra de varer, du har til salg og værdien af disse varer, samt af det it-udstyr du selv bruger i virksomheden. Der er i alt seks sikringsniveauer, og hvert niveau beskriver nøje hvilke krav, der er til låse, forstærkninger af bygningsdele, gitre, elektronisk alarmovervågning m.v.  Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, og sikringsniveau 60 er det højeste.

Når du kender dit forsikringskrav, så kan vi skræddersy den rette løsning til dig og sikre dig fuld dækning ved indbrud. Klik på et niveau for at læse mere.

Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10.

 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

Sikringsniveau 20-S skalsikring

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.

2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Sikringsniveau 20-C cellesikring

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.

2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Sikringsniveau 20-O objektsikring

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.

2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Sikringsniveau 30-S skalsikring

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.

4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Sikringsniveau 30-C cellesikring

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.

2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).

3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.

4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Sikringsniveau 30-O objektsikring

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.

2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Sikringsniveau 40-S Skalsikring 

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

3. Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.

4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.

5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Sikringsniveau 40-C Cellesikring

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.

2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).

3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.

4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Sikringsniveau 40-O Objektsikring

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.

2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 50-S skalsikring

Elektronisk skalovervågning
1) Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2) Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

3) Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.

4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.

5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.

6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

8) Overvåget alarmoverførsel med identifika-tion til godkendt kontrolcentral.

9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 50-C Cellesikring

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.

2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne til cellen.

3. Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen

4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.

5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.

6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.

9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 50-O Objektsikring

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.

2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.

3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.

4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.

6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.

7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 60-S Skalsikring

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne.

3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.

4. Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.

5. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.

6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.

7. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

8. Centraludstyret placeres i det overvågede område.

9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.

10. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

11. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

Sikringsniveau 60-C Cellesikring

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.

2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne til celle.

3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.

4. Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle – herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller genstande.

5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.

6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

7. Centraludstyret placeres i det overvågede område.

8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.

9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarm-afgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

Sikringsniveau 60-O Objektsikring

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte rumover-vågning af området omkring den installerede sikringsenhed.

2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.

3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.

4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.

6. Overvåget alarmoverførsel med identifika-tion til godkendt kontrolcentral.

7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 min. – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Med driftsikre detektorer sikrer vi dig de rette alarmer f.eks:

 • Indtrængen i område
 • Glasbruds detektor
 • Brand og røg detektion
 • Vand og fugt alarmer
 • Relæ til tænd og sluk
 • Nødkald
 • Tågesikring
 • Udendørs sensor
 • Mv.

Tågesikring kan på få sekunder eliminere alt udsyn

Hurtigt og effektivt

Lynhurtig tågesikring

Når indbrudstyve eller røvere har tiltvunget sig adgang til dine lokaler, vil de kunne stjæle dine værdier, hvis der kun er beskyttelse med ”traditionelle” alarmsystemer.

Tågekanoner vil fylde rum i alle størrelser med tæt tåge og gøre det umuligt for tyven at se og stjæle noget! Tågen reducerer også hærværk og andre skader på lokaler og bygninger. Det hele holdes beskyttet, så politiet kan nå at ankomme!

Tågen er selvfølgelig fuldstændig uskadelig for mennesker, dyr og dit interiør.