SeeSafe og bæredygtighed

SeeSafe tænker grønt og bæredygtigt i alt arbejde og alle relationer. Det gælder fra indkøb til færdig installation hos kunden. Vi har fortsat meget at lære og blive bedre til i vores arbejde med bæredygtighed. SeeSafe stræber efter at være førende indenfor vores branche i den grønne omstilling.

SeeSafe bæredygtighedsstrategi

Hvorfor arbejde med bæredygtighed ?

Det ligger helt naturligt for os at arbejde med bæredygtighed.

Det er en naturlig del af vores DNA og vores værdier. Vi er til for vores kunder. Vi har og skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Vi tager ansvar for vores samfund. De tre nøgleinteressenter er grundlaget for os og hænger uløseligt sammen. Vi gør vores ypperste for at værne om de tre. De er vores eksistensgrundlag.

Fremtiden stiller store krav til ESG og til ESG data. Virksomheder står over for stigende krav om at kunne dokumentere et grønt fodaftryk fra kunder, samarbejdspartnere og myndigheder. Vi er imidlertid endnu ikke direkte omfattet af ESG rapportering, da vi er en såkaldte regnskabsklasse B virksomhed. Vi har imidlertid valgt at være på forkant og udarbede bæredygtighedsrapportering. Rapportering følger for finansielle regnsår, som er fra 1/5 til 30/4.

Vi har valgt at anvende rapporteringsværktøjet Valified. Vi har bl.a. valgt dette, da det er anbefalet af vores arbejdsgiverorganisation TEKNIQ. Det er en digitalt platform, der gør det nemmere og enklere at skaffe data samt måle, rapportere og arbejde struktureret med at dokumentere vores arbejde med den grønne omstilling.

 

Det sociale

Vi har stor fokus på diversitet, mangfoldighed, inklusion og  mennesker generelt. Både medarbejdere, men også hos vores kunder. Vi har flere sociale ansættelser og har stor succes med at tilpasse opgaverne til forskellige kvalifikationer.

 

Sponsorater

Vi har i flere år støttet forskellige sociale tiltag og udvælger hvert år et specifikt projekt, som får ekstra fokus.

Vi støtter løbende:

SMILfonden som er en velgørende forening, der støtter børn med alvorlige og kroniske sygdomme. De giver børnene og deres familier et bedre liv.

Svovlstikkerne vis primære formål er julehjælp – men de støtter også udsatte børn i andre henseender.

 

Take Back Koncept

Vi vil altid hjælpe vores kunder med at have det mest tidsvarende udstyr og med mindst klimaaftryk. Generelt har kamera og andet overvågningsudstyr ikke et stort klimaaftryk. Nye teknologier og med mindre klimaaftryk bliver imidlertid hurtigt udviklet.

Vi har derfor udviklet et bæredygtigt koncept med fokus på minimal klimabelastning. Vi kalder det “Take back koncept”. Take back konceptet rummer to elementer:

Vi tilbyder altid at tage kunders udtjente udstyr retur og bortskaffe det i korrekte affaldsfraktioner, herunder elektronik affald. Vi tilbyder at lease udstyr til vores kunder i en 3 årig periode. Ved periodens udløb kan vi tage udstyr retur, rådgive kunden om nyt udstyr og klimaaftryk i det nye udstyr ift. det nuværende eller forlænge aftalen, hvis der ikke er nye teknologiske eller klimamæssige forhold der taler for en udskiftning.

 

Case-eksempel

Vi indgik en aftale med en kunde, der skulle lukke butikker, om at nedtage alt overvågningsudstyr fra butikkerne. Dette gjorde vores teknikere. I forbindelse med dette arbejde sørgede de for at sortere alt udstyr. Noget udstyr var næsten nyt og kunne genanvendes mens andet blev skrottet. Affald der skulle skrottes kom til vores affaldscontainere på hovedkontoret eller afleveret i den korrekte affaldssortering på genbrugsplads. På den måde sikrede vi bedste recycling af udstyr til glæde for vores kunde og samfundet. 

Forsendelser

Vi sender ugentligt produkter rundt i Europa til installation af sikringsløsninger hos vores kunder. Til det formål har vi bl.a. fået special lavet flyttekasser i genbrugsmateriale og som er nedbrydelig